Huisregels

Read the house rules in english

DE HUISREGELS zijn vooral bedoeld om een helder beeld te geven en ieder misverstand op voorhand weg te nemen over de bedrijfsvoering binnen de door de overheid gestelde voorwaarden. Regels worden streng gehandhaafd om voor iedere gast een prettig verblijf te kunnen garanderen.

 1. Toegang uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder, dus ook geen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 2. Legitimatie is voor iedereen verplicht; op ons verzoek moet door iedere bezoeker een geldig legitimatiebewijs kunnen worden getoond (Per 1.1.2005 is elke burger van 14 jaar en ouder wettelijk verplicht een geldig legitimatiebewijs op zak te hebben.).
 3. Alleen de volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: paspoort, identiteitskaart & rijbewijs. Dus: niet verlopen, geen kopie, geen 65+ kaart, geen OV jaarkaart.
 4. Bij het aantreffen van valse legitimatie bellen wij de politie: u bent nooit meer in Anna`s Coffeeshop welkom.
 5. Bij het tonen van uw legitimatie willen wij uw gezicht graag goed zien (helm, cap, zonnebril etc).
 6. Bezit, gebruik van en handel in hard drugs en alcohol is ten strengste verboden: wij bellen onmiddellijk de politie als wij dit constateren of vermoeden, u bent nooit meer welkom.
 7. De wet staat toe maximaal 5 gram per dag te kopen. U mag nooit meer dan 5 gram bij u dragen als u in de coffeeshop bent. Wij tolereren geen doorverkoop, niet ín de shop en niet in de omgeving van de shop. Wij nemen dezelfde actie als in punt 6.
 8. De Tabakswet van 1.7.2008 verbiedt het roken van tabak in de coffeeshop. Wij kunnen dat dus niet toestaan.
 9. Doorverkoop aan minderjarigen wordt niet getolereerd.
 10. Bezit van wapens, in welke vorm dan ook, is verboden.
 11. Agressie wordt nooit getolereerd.
 12. Discriminatie wordt nooit getolereerd.
 13. Wij hebben het recht klanten te allen tijde de toegang tot het pand te ontzeggen.
 14. Consumpties worden direct afgerekend; een consumptie is verplicht; eigen consumpties zijn niet toegestaan.
 15. Gebruik van een mobiele telefoon is verboden.
 16. Honden mogen niet binnen.
 17. Foutparkeerders van zowel auto’s als brommers, scooters en fietsen worden niet bediend.
 18. Op verstoring en overlast in de shop en het omliggende terrein, zoals veroorzaken van lawaai en rommel, zal door ons ten strengste en aldoor met meerdere middelen 7 x 24 uur worden gecontroleerd. Bij constatering volgt aangifte.

© copyright 2014 | Anna | contact | Design Dutch Designs with lemon